About the project

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) is a large cooperation project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition is a project created to open a space for dialogue, collaboration, and joint learning, to question and discuss the notions of “south” and “peripheries” from a socio-political and socio-cultural perspective through diverse collaborative artistic strategies and capacity-building actions.

We want to provide the opportunities to rethink our identities through culture and the empowering confluence of cultural difference, while promoting reflection on prevailing cultural policy models in the South of Europe.

The Southern Coalition is an informal network that gathers eleven arts’ management organizations and three research institutions from ten European countries. A network that connects locally anchored cultural practices, aiming at overcoming isolation and boosting the skills of artists, cultural professionals, and audiences.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) is a large cooperation project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Perifèries més fortes: A Southern Coalition és un projecte creat per obrir un espai de diàleg, qüestionar i debatre les nocions de “sud” i “perifèries” des d’una perspectiva sociopolítica i sociocultural mitjançant diverses estratègies artístiques col·laboratives així com també accions de millora de capacitats professionals.

Volem proporcionar oportunitats per replantejar-nos les nostres identitats a través de la cultura i posar en valor les diferències culturals, tot promovent la reflexió sobre els models de polítiques culturals imperants al sud d’Europa.

La Southern Coalition és una xarxa informal que aplega onze organitzacions de gestió artística i tres institucions de recerca de deu països europeus. Una xarxa que connecta pràctiques culturals amb base local, amb l’objectiu de superar l’aïllament i potenciar les habilitats d’artistes, professionals culturals i públic.

Perifèries més fortes: La Southern Coalition (2020-2024) és un projecte de cooperació de gran escala cofinançat pel Programa de Cultura Europa Creativa.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (“Snažnije periferije”) su projekt kojim se želi otvoriti dijalog, propitati i raspraviti pojmove “jug” i “periferija” s društveno-političkog i društveno-kulturološkog aspekta, kroz različite suradničke i umjetničke strategije i aktivnosti jačanja organizacijskih kapaciteta.


Cilj projekta je promisliti pitanje identiteta kroz kulturu i kulturološke razlike te preispitati prevladavajuće modele kulturne politike na jugu Europe.


A Southern Coalition (Južna koalicija) je neformalna mreža koja ujedinjuje jedanaest umjetničkih organizacija/organizacija nezavisne kulture i tri istraživačke institucije iz 10 europskih zemalja. Mreža povezuje lokalne kulturne prakse te želi nadvladati izolaciju ili marginalizaciju pojedinih inicijativa, kao i osnažiti i poticati razvoj raznih vještina umjetnika, kulturnih profesionalaca te publike uopće.


Projekt “Stronger Peripheries: A Southern Coalition” (2020-2024) sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa.

A Stronger Peripheries: A Southern Coalition projekt célja, hogy teret adjon a párbeszédnek. A különböző művészeti stratégiák együttműködése révén, kapacitásépítő akcióival platformot teremt a „déli” és „perifériák” fogalmak szociálpolitikai és szociokulturális szempontú tisztázásának.


Szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy a kultúra és a kulturális különbségek megerősítése révén újraértelmezzük identitásunkat, miközben másokat az Európa déli részén uralkodó kultúrpolitikai modellek átgondolására ösztönzünk.


A Déli Koalíció (Southern Coalition) egy informális hálózat, amely tíz európai ország tizenegy művészeti szervezetét és három kutatóintézetét tömöríti. Hálózat, amely összekapcsolja a helyi szinten bevált kulturális gyakorlatokat, és amelynek célja az elszigeteltség leküzdése, valamint a művészek, a kulturális szakemberek és a közönség tudásának bővítése.


A Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) egy olyan nagyobb együttműködési projekt, amely a Kreatív Európa Kultúra Alprogramjának társfinanszírozásával valósul meg.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition è un progetto creato per aprire uno spazio di dialogo, per interrogare e discutere le nozioni di “sud” e “periferie” da una prospettiva socio-politica e socio-culturale attraverso diverse strategie artistiche collaborite e azioni di capacity-building.

Vogliamo offrire l’opportunità di ripensare le nostre identità attraverso la cultura e la valorizzazione delle differenze, promuovendo al contempo una riflessione sui modelli di politiche culturali prevalenti nel Sud dell’Europa.


La Southern Coalition è una rete informale che riunisce undici organizzazioni culturali e tre istituti di ricerca di dieci paesi europei. Una rete che collega le pratiche culturali che lavorano sulle comunità locali, con l’obiettivo di superare l’isolamento e aumentare le competenze degli artisti, dei professionisti della cultura e del pubblico.


Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) è un grande progetto di cooperazione co-finanziato dal programma Cultura di Creative Europe.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition é um projeto criado para abrir um espaço de diálogo, colaboração e aprendizagem conjunta, em torno do questionamento das noções de “sul” e “periferia” de uma perspetiva sócio-política e sócio-cultural, através de práticas artísticas inclusivas e participativas, de acções de capacitação, e da proposta de novos modelos de política cultural para o Sul da Europa.

O projeto propõe-se operar, através da cultura, sobre a redefinição das nossas identidades coletivas e gerar confluências fortalecedoras, desafiando dicotomias de poder Norte-Sul.

A Southern Coalition é uma rede informal criada em 2017 que reúne onze organizações culturais e três universidades de dez países da bacia do Mediterrâneo e dos Balcãs. Uma rede que liga práticas culturais participativas e ancoradas nos contextos locais, com o objetivo de superar o isolamento e impulsionar as competências de artistas, profissionais da cultura e públicos.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) é um projeto de cooperação de larga escala apoiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition este un proiect creat pentru a deschide un spațiu de dialog, pentru a chestiona și a dezbate noțiunile de „sud” și „periferii” dintr-o perspectivă socio-politică și socio-culturală prin diverse strategii artistice colaborative și acțiuni de dezvoltare profesională.

Proiectul își propune să creeze oportunități pentru regândirea identităților prin cultură și consolidarea diferențelor culturale, încurajând în același timp reflecția asupra modelelor de politici culturale predominante în sudul Europei.

Southern Coalition este o rețea informală care reunește unsprezece organizații culturale și trei instituții de cercetare, din zece țări europene. O rețea care conectează practicile culturale ancorate la nivel local, care vizează depășirea izolării și dezvoltarea abilităților artiștilor, profesioniștilor culturali și ale publicului.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) este proiect de cooperare cofinanțat prin programul Europa Creativă.

Јаче периферије је пројекат оријентисан на стварање простора за дијалог на тему значења и суштине појмова “југ” и “периферија” из друштвено-политичке и социо-културне перспективе, кроз различите активности изградње капацитета. Желимо да пружимо могућности за преиспитивање наших културних идентитете и оснаживање културних разлика, уз критичку рефелексију на моделе културних политика на југу Европе.

Јужна коалиција је неформална мрежа која окупља 11 уметничких организација и три истраживачке институције из десет европских земаља, повезујући тако локалне културне праксе чији је циљ превазилажење изолације и развој вештина уметника, културних професионалаца и публике.

Јаче периферије (2020-2024) је велики пројекат сарадње који финансира програм Креативна Европа.

Projekt Stronger Peripheries: A Southern Coalition ustvarja prostor za dialog, sodelovanje, skupno učenje, prevpraševanje in debate o “jugu” in “periferijah” s socio-političnih in socio-kulturnih perspektiv. Projekt želi podpreti možnosti za sodelovanje, razviti veščine umetnikov in kulturnih delavcev pri umetniških produkcijah in upravljanju s projekti ter pozitivno vplivati na družbeno dojemanje umetnosti in inkluzivnih ter participatornih umetniških praks.

Southern Coalition je neformalna mreža, ki združuje enajst producentov in kulturnih menedžerjev ter tri raziskovalne institucije iz desetih evropskih držav.

Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) je veliki projekt sodelovanja, ki ga sofinancira Evropska unija – program Ustvarjalna Evropa.

Keep in touch!

We will send emails and post our updates about Project Calls, Meetings and Partners’ initiatives.

Stronger Peripheries & Creative Europe

Scroll to Top